top of page

Revolučný prístup k ochrane plodín - Prvý let agrárneho dronu DJI AGRAS T50 pri aplikácii postreku.

3. júna 2024

Naša poľnohospodárska činnosť nedávno dosiahla nový míľnik s prvým letom agrárneho dronu DJI AGROS T50, ktorý sme využili na presný a efektívny postrek. Tento pokrokový prístup k správe našich polí zavádza novú éru v riadenom poľnohospodárstve, poskytujúc rad výhod, ktoré transformujú našu schopnosť udržať plodiny zdravé a produktívne.


Precízne a účinné riešenie pre ťažko dostupné terény

DJI AGROS T50 je navrhnutý na to, aby zvládal postreky a hnojenie na rozmanitých a ťažko dostupných terénoch, kde tradičné metódy zlyhávajú. Vďaka jeho schopnosti presne a rovnomerne rozptyľovať chemikálie minimalizujeme plytvanie a zvyšujeme účinnosť aplikovaných látok. Tento proces nielen že šetrí zdroje, ale aj znižuje možnosť negatívneho vplyvu na okolitý ekosystém.


Vylepšená navigácia a pokrytie veľkých plôch

Integrovaný automatizovaný navigačný systém umožňuje dronu DJI AGROS T50 efektívne pokryť veľké plochy za krátky čas. Jeho schopnosť optimalizovať trasu a vyhýbať sa prekážkam znižuje potrebu ľudského zásahu a výrazne šetrí čas a pracovnú silu. Výsledkom je výrazné zvýšenie produktivity a efektivity, čo vedie k nižším nákladom a lepšiemu výnosu z investícií do poľnohospodárskej technológie.


Možnosti nočného letu pre optimálnu aplikáciu

DJI AGROS T50 je tiež schopný vykonávať lety v neskorých večerných a nočných hodinách, čo je ideálne pre aplikácie herbicídov v teplých letných mesiacoch. Nočné lety znižujú stres pre rastliny a zlepšujú absorpciu chemických látok, čo je kľúčové pre efektívne ošetrenie poľnohospodárskych plodín.


Prvý let dronu DJI AGROS T50 v našej farmárskej operácii predstavuje zásadný krok vpred v našom záväzku k inovácii a udržateľnosti. Jeho schopnosti presného postreku a efektívneho riadenia zdrojov prinášajú nielen ekonomické výhody, ale tiež znižujú environmentálnu záťaž, čím prispievajú k lepšiemu zdraviu našich plodín a dlhodobej udržateľnosti našich poľnohospodárskych praxí. Tento technologický pokrok nám umožňuje lepšie sa prispôsobiť výzvam moderného poľnohospodárstva a zabezpečiť zdravú produkciu pre budúce generácie.

bottom of page