top of page

ČLENSTVO V JRD RAKOVEC

Členstvo prináša radu krátkodobých i dlhodobých finančných benefitov v závislosti od typu členstva. Prináša tiež účasť na správe, zvýšený základný a dodatočný nájom, možnosti úhrady nájmov vopred, podiel z hospodárenia a majetku družstva a to všetko s garantovanou ochranou investície.

PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ČLENSTVO

 

Okrem základného členstva mám záujem o:

Ďakujeme za odoslanie záujmu o členstvo.

 Vyplnenú písomnú prihlášku môžete poslať na poštovú adresu uvedenú v prihláške

bottom of page