top of page
McCloskey-Crushers-I44R_6-.jpg

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

UŽ ŽIADNE ČIERNE SKLÁDKY

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkop základov, inžinierských sietí, žúmp, kanalizácií ...

BÚRACIE PRÁCE

Búranie asfaltu, betónu

Likvidácia stavieb ...

RECYKLÁCIA 

Recyklácia stavebného odpadu s nastaviteľnou frakciou

ODVOZ MATERIÁLU

Nakladanie materiálu

Doprava materiálu

bottom of page