top of page

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

 • Výkopové práce

 • Búracie práce

 • Demolácie stavieb

 • Manipulácia so stavebným materiálom

 • Recyklácia stavebného odpadu

McCloskey-Crushers-I44R_6-.jpg

 ZBÚRAME - ODVEZIEME - 

 ZRECYKLUJEME 

UŽ ŽIADNE ČIERNE SKLÁDKY

Drvič sute McCloskey I44R 

4xc_01.jpg

ÚPRAVY TERÉNU, DVOROV, ZÁHRAD

 • Nakladanie materiálu

 • Hutnenie

 • Preprava materiálu

 • Betónovanie

ČISTENIE A ÚPRAVA POZEMKOV

 • Mulčovanie

 • Kosenie

 • Výrub a orez stromov

 • Kĺčovanie koreňov

 • Zrovnávanie terénov

 • Frézovanie pôdy

 • Výsev tráv

Noremat-telescopic-mower-arm-attached-to

LESÍNCKE PRÁCE

 • Ťažba dreva

 • Vývoz dreva

 • Štiepkovanie

 • Mulčovanie

 • Frézovanie

 • Príprava palivového dreva

217 Best Forestry machines images in 202
Lesnícke práce