top of page
IMG_2B00BC5A84A4-1_blur.jpg

STROJOVÁ AERIFIKÁCIA

Aerifikácia je jedna z najdôležitejších údržbových prác, ktoré sa vykonávajú na trávniku. Utlačené trávne plochy neprepúšťajú vzduch ku koreňom, takže trávy zaostávajú v raste. Neťahajú sa do hĺbky a trávnik vykazuje nízku odolnosť voči stresu. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné prevzdušnenie trávnika - aerifikácia.

Aerifikácia je mechanické ošetrenie trávnika zasahujúce do mačinovej a hlavne vegetačnej vrstvy s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností zhutneného vegetačného substrátu pre zlepšenie jeho vzdušného a vlhkostného režimu, a tým i vytvorenie vhodných podmienok pre regeneráciu mačinovej časti.

 

Z hľadiská optimálneho rastu trávnika, hádam najdôležitejšie je zabezpečiť v pôde vyrovnaný pomer vzduchu a vody. Voda sa dá relatívne ľahko regulovať závlahovým a drenážnym systémom, omnoho zložitejšie je regulovať v koreňovej zóne dostatok vzduchu. Obsah kyslíka v pôde je kľúčom k zdravému rastu a vývinu koreňov a tým aj nadzemnej hmoty, k eliminácii rozvoja chorôb.

 

Aerifikácia znamená dopraviť vzduch do niečoho. Pri trávniku je to jednoduché vytváranie otvorov cez povrch trávnika do podkladovej zóny koreňov (pôdy), aby prišlo k uvoľneniu plynov (kyslíka, atď.) dnu a von z pôdy a presunúť dolu vodu a trávové korene cez pôdu.

CIELE AERIFIKÁCIE

 • umožnenie dýchanie koreňovej zóny - zvýšiť prístup vzduchu ku koreňom

 • vytvorenie pevného koreňového systému - lepšie odoláva stresom

 •  zníženie stupňa zhutnenia vegetačnej vrstvy

 • hlbšie prevzdušnenie substrátu

 • zlepšenie vsakovania, prípadne vzlínania vody

PRINCÍP AERIFIKÁCIE

 • prepichovanie mačiny a vegetačnej vrstvy dutými hrotmi (coring)

 • alebo plnými hrotmi (jamkovanie - spiking)

 • hlbšie prerezávanie trávnikovej a vegetačnej vrstvy (slicing)

 • prevzdušnenie špeciálnymi metódami

AKO SA ROBÍ AERIFIKÁCIA?

Do trávnej plochy sa urobia otvory (na 1m2 asi 100 otvorov), ktoré by mali ísť do hĺbky 5 - 10 cm. Z trávnej plochy sa odstránia vypichnuté časti a vzniknuté otvory sa vyplnia pieskom tak, aby sa piesok nevyplavil. Po aerifikácii sa obsah vzduchu v pôde zvýši, zlepší sa odvod vody, korene sa ťahajú do hĺbky a skvalitní sa i biologická aktivita v pôde. Zlepší sa príjem živín a vody, redukuje sa neželaný organický materiál z vrchnej vrstvy trávnika (asi 70 mm). Aby sa udržala priepustnosť vzduchu, je potrebné aerifikovať viackrát do roka.

Tradične, otvory na povrchu trávnika sú vytvorené originálne vidlami a následne so zoradeným oceľovým nástrojom, ktorý je vybavený hrotmi. Najčastejšie používané z týchto oceľových hrotov sú uvedené dolu.

TERMÍN

 • duté hroty - spravidla 1x za sezónu - súčasť komplexnej regenerácie trávnika Optimálne je, ak sa po aerifikácii pieskujep

 • plné hroty - 1 x mesačne (nenarušuje hrací povrch) - spravidla sa už nepieskuje

TYP HROTU - DUTÝ

Tieto sú najvhodnejšie na:

 • uvoľnenie pôdneho profilu - lebo vytvára priestor na prerastenie koreňov rastlín vo vytvorených otvoroch pôdy.

 • úpravu pôdy - odstránená pôda môže byť nahradená top dressingom ako piesok alebo piesok s prímesou pôdy.

 •  pomoc pri kontrole mačiny - vytiahnutý základ obsahuje mačinu, ktorá je odstránená z trávnika.

TYP HROTU - TROJROZMERNÝ

Tieto sú najvhodnejšie na:

 • použitie na ťažkých alebo kamenistých pôdach - závisí od silnej konštrukcie hrotu a výslednej odolnosti na poškodenia alebo opotrebenie.

 • uvoľnenie vzduchu do pôdy počas hlavnej aerifikácie (nie sú tu žiadne jadrá na odstránenie z povrchu, takže je potom rýchlejšie použiť duté hroty).

 • zvýšenie toku závlahovej vody do suchého trávnika počas obdobia sucha. Trojrozmerné hroty vytvoria okrúhly otvor v trávnikovom povrchu, ktorý sa neotvorí, keď povrch vyschne.

Trojrozmerné hroty sa neodporúčajú použiť počas vlhkých podmienok v ťažkých pôdach, keď sa hrot posunie do pôdy a môže zašpiniť hrany na otvoroch a vytvoriť tak horšiu drenáž

TYP HROTU - ŠTRBINOVÝ

Tieto sú najvhodnejšie na:

 • orezávanie koreňov, keď sú prerezané cez veľký pôdny priestor (túto operáciu je najlepšie urobiť na jar a v lete, keď je pôda vyhriata a bude stimulovať trávu na tvorbu nového koreňového vzrastu).

 • zabezpečenie drenáže - keď hrot reže cez rozsiahly pôdny profil v zóne koreňa, toto môže značne zlepšiť drenáž trávnikového povrchu bez prílišného porušenia.

 • hlavnú aerifikáciu - keď hrot vytvorí menšie poškodenie povrchu je to veľmi vhodné na sprístupnenie vzduchu ku koreňovej zóne. Taktiež rezy ukážu najväčšie pôdne/vzduchové prepojenie.

Štrbinové hroty sa neodporúčajú použiť:

 • počas horúcich a suchých podmienok, keď otvor, ktorý ostal po hrote môže byť otvorený. To je zapríčinené stratou vody z pôdy na okrajoch štrbinového hrotu, čo vyústi do spätného zmrštenia pôdy z okrajov. Toto je veľmi pravdepodobné pri pôdach s vysokým obsahom ílu.

 • počas príliš neskorého obdobia na jar, keď sa rezy môžu neskôr otvoriť. Lepšie je zvážiť prerezávanie na jeseň, keď sú pôdne podmienky priaznivé.

TYP HROTU - LYŽICOVÝ

lyžicové hroty majú rovnaké funkcie ako duté hroty, avšak majú výhodu, že sú silnejšie a menej pravdepodobne dôjde k blokovaniu počas používania. Napriek tomu zanechajú väčší široko otvorený otvor.

TYP HROTU - DLÁTOVÝ

Tieto sú najvhodnejšie na:

 • ťažké pôdne podmienky, kvôli ich silnej konštrukcii.

 • hlavnú aerifikáciu pôdy, ktorá je závislá na obmedzenom rozpade hracieho povrchu.

ĎALŠIE METÓDY AERIFIKÁCIE

V nedávnych rokoch boli vyvinuté ďalšie metódy aerifikácie:

 

Drill

Táto metóda používa power systém, ktorý točí veľké množstvo drillov namontovaných na doske. Drilly môžu vnikať hlboko do extrémne ťažkých pôd bez ohľadu na objem vlhkosti alebo kameňa. Hoci sú pomalé na používanie a nákladné. Najlepšie využitie je pre špeciálne priestory a podmienky.

Stlačený vzduch

Tento systém aerifikácie používa oceľový hrot, ktorý je veľmi často ovládaný hydraulicky dovnútra trávnikového povrchu. Niekedy je hrot poháňaný dovnútra trávnikového povrchu stlačeným vzduchom, ktorý sa uchováva v zásobníku, je uvoľnený dolu vrátane hrotu pri veľkom tlaku do okolitej pôdy. Tento nútený vzduch zdvíha pôdu a fraktúry, toto zanecháva obrovské množstvo puklín v pôde na pohyb vzduchu a vody. Nevýhodou tohto systému je pomalá pracovná rýchlosť a výdavky na stroj. Nie je to vhodné na pravidelné používanie a viac sa využíva na riešenie špecifických kompaktných problémov.

Stlačená voda

Oceľový hrot sa vývojom posledných rokov na tento spôsob nepoužíva. Miesto toho, množstvá trysiek s vysoko stlačenou vodou sú vypálené na pôdu v impulzoch. Tieto vodné trysky režú dovnútra trávového povrchu a podkladového materiálu. Hlavná výhoda tohto systému je absencia trhlín na pôdnom povrchu (skutočne je často ťažké povedať, či aerifikácia prebehla.

Taktiež je tu niekoľko nevýhod tohto systému:

 • nákladný nákup strojov

 • operačná rýchlosť je dosť pomalá

 • hĺbka penetrácie je ovplyvnená ťažkými povrchovými podmienkami


Vibračné čepele


Tieto stroje používajú ostré čepele, ktoré vibrujú, keď prerezávajú pôdu. Majú efekt, ktorý je podobný Verti-Drain (t.j. pôda je fyzicky zdvihnutá, aby sa vytvorili pukliny pre rast koreňov a drenáž, atď.).

Verti-Drain

Tento stroj pracuje na princípe použitia oceľových hrotov na aerifikáciu v plnej miere. Aj keď používa tradičné hroty, líši sa od bežných aerifikátorov v tom, že hroty sú zasadené do pôdy a môžu byť nastavené na predbežný rozsah. Toto zdvíha pôdu a zanecháva veľké množstvo puklín v pôde na rozvoj koreňov a zlepšenie pohybu vody a vzduchu. Vo svojej činnosti, nie je to podobné starému pozemnému pracovníkovi, ktorý aerifikuje svoj trávnik, tým že používa ručné vidly, ktorými zatláča do pôdy a potom hojdá späť, aby zdvihol trávnik.

NAŠA TECHNIKA
 

134996617_small.jpg

Malotraktor

Ferrari Cromo K40 RS

IMG_2645_1200.jpg

Aerifikátor

 

bottom of page