top of page
Naše priestory

​Živočíšna výroba

Naša technika

Galéria stavebných prác

TEMPUS PARK ROZHANOVCE

Rozhanovce

Príprava staveniska, inžinierskych sietí, stiahnutie ornice, prípravy podložia pre výstavbu sústavy rodinných domov.

Viac na: www.tempusparkrozhanovce.sk

RODINNÉ DOMY

Rakovec nad Ondavou

Moderná rekonštrukcia dvoch domov v blízkosti družstva

RODINNÝ DOM

Rakovec nad Ondavou