top of page
518733.jpg

MECHANICKÁ VERTIKULÁCIA

Vertikutácia je jedným z mnohých regeneračných opatrení v procese údržby trávnika. Znamená odstránenie plsti (stariny) z trávnika, ktorý môže následne dýchať, prijímať živiny a kyslík a zlepší sa jeho zakoreňovanie a odnožovanie. Ak vznikne hustý koberec, tvorí sa i vrstva trávnej plsti. Vtedy treba trávnik vertikutovať.
 

Vertikutácia

je jedným z mnohých regeneračných opatrení v procese údržby trávnika. Znamená odstránenie plsti (stariny) z trávnika, ktorý môže následne dýchať, prijímať živiny a kyslík a zlepší sa jeho zakoreňovanie a odnožovanie. Ak vznikne hustý koberec, tvorí sa i vrstva trávnej plsti. Vtedy treba trávnik vertikutovať.


 

Výhody

 • zlepšuje hrateľnosť

 • chráni rastové vrcholy tráv

 • vracia časť živín do pôdy

 • prospešná vrstva plsti je do 13 mm

Nevýhody

 • "uzamkne" koreňovú zónu – redukcia výmeny vzduchu a znížená infiltrácia vody

 • bráni prenikaniu živín ku koreňovému systému

 • zadržiava vodu – zdroj pre patogénny

 • nedostatočné klíčenie semien

 • obmedzuje tvorbu nových odnoží

 • neschopnosť vyrovnať sa so suchom a vysokými teplotami, príliš suchý porast

 • zvýšená chorobnosť a problémy s hmyzom

 • mäkké pórovité a vlhké plochy

 • plytký koreňový systém

 • spôsobuje DRY PATCH – suché miesta v trávniku

Podmienky, za ktorých sa tvorí trávniková plsť:

 • ponechané ústrižky pokosenej trávy

 • intenzívne hnojenie dusíkom

 • vysoký kosienok pri trávach s nadzemnými výbežkami

 • kyslé pH

 • sucho

 • trávy s vysokým podielom sklerenchymatických pletív

Kedy je plsti príliš veľa?

Vrstva plsti do 13 mm môže byť veľmi prospešná, pretože zvyšuje odolnosť trávnika voči opotrebeniu a izoluje pôdu pred extrémnymi teplotami vzduchu. Ako náhle je však táto vrstva hrubšia, nevýhody vysoko prevážia výhody. Čím je vrstva hrubšia, tým sú problémy väčšie.

Tvorba plsti je nevyhnutná a je nepochybne jedným z najväčších problémov, s ktorými sa stretávame na golfových a športových ihriskách po celom svete. K nadmernej akumulácii plsti prispievajú viaceré faktory, predovšetkým rozličné druhy tráv, podnebie, kyslé prostredie, nedostatočné prevzdušnenie, vysoká hladina dusíka a zaburinenie.

 

Termín vertikulácie: na jar (apríl, marec) a na jeseň (september, október)

Vertikutáciu sa neodporúča robiť v lete, resp. za suchých podmienok a na stresovaných trávnikov. Trávnik sa pred vertikutáciou nakrátko pokosí a vertikutuje sa najskôr pozdĺžne a potom priečne - aspoň 2x do roka.

 

Trávnik je po vertikutácii trávnik oslabený a vyzerá zdevastovaný, preto je potrebná minimálne 7 - dňová regenerácia. Spravidla ihneď po vertikutácii hnojíme. Sprievodným kultivačným opatrením vertikutácie môže byť vykonanie top dressingu (zapracovanie vrstvy piesku maximálne hrubú 1,5 cm pôda tak bude priepustnejšia a odolnejšia voči machu), aplikácia prípravku proti machu a dosev vhodného trávneho druhu. Po vertikutácii dochádza k zlepšeniu hrateľnosti, väčšiemu prístupu vody a živín, podporí sa odnožovanie.


 

bottom of page