top of page
rotadairon3.jpg

ZAKLADANIE TRÁVNIKOV

Naše trávnikové rekultivátory ROTADAIRON znamenajú založenie trávnika na jediný prejazd traktora. Frézovanie a rozpracovanie zeminy, premiešanie biomasy, odstránenie kameňov, nivelácia - vyrovnanie terénnych nerovností a valcovanie, to všetko sa udeje jedným prechodom stroja. 

Naše trávnikové rekultivátory ROTADAIRON znamenajú prípravu aj samotné založenie nového trávnika na jediný prejazd traktora. 

S doplnením sejačky ešte i presný výsev trávneho semena a jeho zapravenie do pôdy. Toto všetko dokážu stroje ROTADAIRON i v tých najtvrdších, na prvý pohľad až nemožných podmienkach.

4 pracovné cykly pri jednom prejazde: frézovanie, zahrabávanie kameňov, trávy a ostatnej biomasy, nakyprenie zeminy, nivelácia - zarovnávanie terénnych nerovností perforovaným prítlačným valcom.

POZEMOK SO STARÝM TRÁVNIKOM

6f053190-3465-403c-8247-dc1686ff4b2d.JPG

POZEMOK PO ÚPRAVE POZEMKU PRE NOVÉ ZALOŽENIE TRÁVNIKA 

0cb6d36d-abac-458c-b21c-51409c6f3705.JPG
027476ca-ad60-45ba-82fb-edcda403063d.JPG
bottom of page