top of page
pieskovanie.jpg

TOP DRESSING

Top dressing je ďalšia možnosť zlepšenia kvality povrchu trávnika, a to aplikáciou sypkého materiálu na povrch trávnika.

Je to aplikácia sypkého materiálu na povrch trávnika. Cieľom je zaplniť všetky malé diery v trávniku, ktoré sa vytvorili počas sezóny a pripraviť hornú vrstvy pôdy pre ďalšiu sezónu. Princíp top dressingu spočíva v "poťahovaní" mačiny, resp. povrchu vegetačného substrátu slabou vrstvičkou špeciálneho, dobre homogenizovaného materiálu.

 

PRÍPRAVA ZMESI NA TOP DRESSING

 

1. rašelina - by mala byť jemná. Náhradou môže byť dobre rozložená miešanka odumretých listov. Záhradný kompost nie je vhodný, nakoľko obsahuje semená burín.

2. zemina - stredne hrubá - nie íl a nie príliš piesčitá.

3. piesok - jemný, morský piesok nie je vhodný.

Top dressing je najvhodnejšie aplikovať na jeseň (september) v množstve približne 1,5 kg/m2. Zmes je treba rozmiestniť rovnomerne po povrchu.
Po aplikácii top dressing je vhodné povrch trávnika jemne utlačiť.

 

VÝHODY TOP DRESSINGU

 

  • trávnik je hustejší - je stimulovaná tvorba bočných odnoží

  • povrch pôdy je neustále obnovovaný, vrchná odumretá vrstva trávnika je rozkladaná, zvyšuje sa odolnosť trávnika voči suchu

  • zlepšuje sa vododržná schopnosť piesčitých pôd

  • zlepšuje sa drenáž príliš ťažkých pôd

  • zavlažovanie je efektívnejšie

bottom of page