top of page
kosenie1920.jpg

KOSENIE

Kosenie má významnú úlohu v procese údržby trávnika. Kosením udržujeme trávnik nielen vo vysokej biologickej, ale i estetickej hodnote, ale zároveň ním možno vytvoriť vhodné hracie podmienky golfového či futbalového ihriska.

Kosenie je jedna z najdôležitejších údržbových operácií v starostlivosti o trávnik. Ovplyvňuje vzhľad a zdravotný stav trávnika a má značný vplyv na hru (golf, tenis, futbal). Kosenie v zásade predstavuje prerezanie trávy, rovnako ako prerezanie krov a stromov.

Kosenie ovplyvňuje hustotu trávy, charakter trávnika, prienik burín a aktivitu dážďoviek. Výška kosby a frekvencia vplýva na vyvážený stav a balanciu trávnych druhov. Odstránením trávnych zvyškov po kosení značne ovplyvníme hrací povrch.

 

CIELE KOSENIA

 • tvorba hustej mačiny – podporením odnožovania

 • udržanie trávnika vo vysokej biologickej hodnote

 • regulácia zaburinenosti

 • udržanie trávnika vo vysoko estetickom pôsobení

 • tvorba vhodného povrchu na športovanie

 

VÝŠKU KOSENIA OVPLYVŇUJÚ

 • trávne druhy a odrody (psinček – nízke kosenie, mätonoh – vyššie kosenie)

 • druh trávnika (futbal – treba zachovať „poduškový“ efekt; tenis – chýba „poduškový“ efekt - kosenie na 5 mm; golfové jamkovisko – veľmi nízke kosenie)

 • druh a kategória trávnika (extenzívne trávniky – vyššie kosenie, intenzívne trávniky – nižšie kosenie)

 • závlaha (zavlažované trávniky – nižšie kosenie, trávniky bez závlahy – vyššie kosenie znižuje úroveň výparu vody)

 • počasie v čase kosenia (za tepla vyššie kosenie)

 • technika kosenia:-

 • vretenové kosačky – vhodné pre intenzívne športové a okrasné trávniky, princíp strihania, pričom podmienkou je, že výška koseného porastu nesmie presiahnuť 2/3 priemeru valca kosačky

 • rotačné kosačky – založené na princípe vodorovne rotujúceho noža, ktorý pretína rastliny. Kvalitu kosenia určuje ostrosť nožov a rýchlosť rotácie. Nevýhodou je nehladký rez, zasychanie koncov listov a poškodzovanie mačiny pri nerovnostiach. Výška kosenia je nastaviteľná od 15 do 120 mm

 • cepové kosačky – na vodorovnej osi sú zavesené ploché nože, princíp spočíva v trhacích účinkoch nožov

 • lištové kosačky – problém upchávania, výhoda – kopírovanie terénu, ostrosť rezu

 

NÁSLEDKY NÍZKEJ KOSBY

 • redukcia koreňového systému a rhizómov

 • redukcia zásobných látok v podzemných orgánoch

 • menšia tolerancia voči stresom

 • rednutie a zaburiňovanie trávnika

 • obnažovanie bázy odnoží až skalpovanie trávnika

 

FREKVENCIA KOSENIA

závisí od druhu a kategórie kosenia. Extenzívne trávniky sa kosia 1 – 3 x za vegetačné obdobie, intenzívne trávniky 6 – 40 x a golfové greeny až 120 – 150 x za vegetačné obdobie.

 

POŽIADAVKA NA KVALITNÝ REZ

 • hladký rez

 • minimálna rezná plocha

 • ostrá čepeľ noža


Zásadou správneho kosenia je odstránenie max. 1/3 dĺžky rastliny. Kosenie začíname pri výške 60 mm, postupne znižujeme na 30 – 40 mm. Kosť treba za suchého počasia.

Odporúča sa meniť smer kosenia, ako prevencia vytvárania stôp po pneumatikách kosačky.

 

KOSENIE GREENOV A OKRAJOV GREENOV


Počas prvých štyroch koseniach kosíme greeny aj ich okraje ako jednotnú plochu na výšku 15 – 20 mm. Od piatej kosby však kosíme obidva porasty zvlášť, pričom pri greenoch dodržiavame výšku kosenia 10 – 15 mm a pri okrajoch greenov 15 – 20 mm. Pri kosení by sme mali green rozširovať postupne, nie jednorázovo, približne o 1 mm (výška kosenia).

Kosenie na tee, fairway, rough a semirough trávnikoch

Porasty pri narastaní kosíme na výšku cca. 50 – 70 mm.

Tee trávniky kosíme na výšku 30 mm (výnimočne 20 mm).

Fairway kosíme na výšku 30 mm 2 – 3 x týždenne, pričom sa hmota na povrchu môže ponechať na rozdiel od greenov, z ktorých sa odstraňuje.

Semirough kosíme na výšku 40 mm, pričom ponechávame trávnaté pruhy široké 2 – 6 – 10 m do vlnoviek a výbežkov v teréne.

Rough kosíme 1 – 2 x ročne, alebo na výšku 100 mm. Systém kosenia je rôzny – v Škótsku majú nebezpečenstvo roughov v obľube, v USA nie – platí však, že nízky rough udržuje rýchlu hru.

bottom of page