top of page
Rakovec4.jpg

ZVEĽAĎUJEME
NÁŠ REGIÓN

REÁLNY ROZVOJ VIDIEKA
IMG_6291upr1600_2.png

Náš spoločný podnik je ukážkou aktívneho zapojenia obyvateľov, vytvorenia množstva pracovných miest v rôznych oblastiach, zabezpečenia trvalého rozvoja a rastu obce. Ide o investície do budovania živočíšnej výroby a jej diverzifikácie, pestovanie plodín, chov zvierat, spracovanie a finalizácie živočíšnej výroby, obchod, a následná spotreba. 

 

Budúcnosť družstva smeruje k potravinovej a ekonomickej sebestačnosti a tak uzavretiu prirodzeného potravinového reťazca.

O nás

NAŠE SLUŽBY

Služby

SPOKOJNOSŤ
A LOJALITA

SPOĽAHLIVOSŤ
A DÔVERYHODNOSŤ

PROFESIONALITA
A SKÚSENOSTI

CHOV DOBYTKA

Podpora samostatne hospodáriacich roľníkov

CHOV LESNEJ ZVERI

Podpora činnosti
Pasienkového spoločenstva 

KONE

Ustajnenie koní, kurzy jazdenia, vychádzky na koňoch po okolí

KOVODIZAJN

Kovovýroba
Delenie za studena
Ohýbanie
Rezanie plazmou
Zváranie kovu
Práškovanie, lakovanie
Výroba konštrukcií: brány, bránky, oplotenie, zábradlia, balkóny, prístrešky ...

DREVODIZAJN

Drevovýroba
Ťažba a vývoz dreva, štiepkovanie, mulčovanie, frézovanie ...

RASTLINNÁ VÝROBA

Služby rastlinnej výroby
Diskovanie,  postrek, hnojenie, kosenie, lisovanie, mulčovanie ...

JRD STAVING

Stavebné práce
Výkopové práce

Rekonštrukcie a výstavba domov

JRD KOMUNAL

Komunálne služby

Kosenie, mulčovanie, výruby, odhrn snehu, čistenie ...

JRD RECYCLING

Recyklácia stavebného odpadu
Búracie práce, recyklácia, doprava materiálu

GREEN GARDEN

Záhradnícke práce
zakladanie trávnikov, starostlivosť o trávniky ihrísk a parkov

JRD LES

Lesnícke práce
ťažba a vývoz dreva...

PREDAJ TECHNIKY

Výkup a predaj
novej a použitej techniky

SERVIS TECHNIKY

Autoservis, pneuservis, osobných a nákladných vozidiel a agrotechniky

KATALÓG NAŠICH SLUŽIEB

katalog_jrd-rakovec-3.png
Aktuality

AKTUALITY